Förbättra din hälsa och nå dina mål

Förändring av vanor med hjälp av tanke- och beteendeträning

Kursbeskrivning
Varannan vecka deltar du i kursens teorigenomgång. Under dessa teoriträffar får du såväl konkret fakta om livsstilsfaktorer vilka påverkar vår hälsa såsom kost, fysisk aktivitet och mental hälsa som pedagogiska redskap som ska underlätta att fatta rätt beslut i vardagen.
Inledningsvis genomförs ett kartläggningssamtal för att definiera dina problemområden, konkret formulera vad du vill förändra i din livssituation och sätta upp bestämda mål. Under kursen skapar du tillsammans med din coach en individuellt anpassad handlingsplan med fokus på beteendeförändring utifrån dina förutsättningar.


Grundkursen pågår under fem månader med fokus på att kartlägga och förbättra dina hälsovanor, medan påbyggnadskursens fem månader har fokus på att vidmakthålla de nya vanorna samt hantera risksituationer och förebygga återfall.

 

Syfte med kursen:
Krossa myter och lyfta fram sanningar kring kost, träning och mental hälsa
• Erbjuda pedagogiska och konkreta verktyg
• Öka medvetenhet om hur handlingar, tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt beteende i specifika situationer
• Bryta gamla (o)vanor
• Arbeta in nya goda vanor
• Vidmakthålla nya vanor och rutiner
• Identifiera risksituationer
• Undvika och hantera snedsteg, bakslag och återfall

 

Detta får du i kursen
Kurspärm med teoretisk fakta och pedagogiska verktyg
• Gruppträffar (20st) med teorigenomgång, diskussion och stöd
• Kartläggnings- och uppföljningssamtal med test och resultatutvärdering
• Personlig coach och individuell handlingsplan
• Vägledning till lämplig kosthållning och motionsform
• Hemuppgifter för att registrera vanor samt öva in nytt beteende och tankesätt