Impedansmätning

Vad innebär impedansmätning?
Med hjälp av en impedansvåg får du uppskattning av din fysiska status och kroppssammansättning genom följande testvärden:

- Vikt (kg)
- BMI

- Fettmassa (%)
- Muskelmassa (kg)
- Vätskebalans (%)
- Energibehov vid total vila (kcal)
- Metabol ålder
- Fysisk gradering
- Benmineral i skelettet
- Nivå av farligt bukfett


Hur en impedansvåg fungerar
Impedansvågen beräknar din kroppssammansättning genom att sända en svag elektrisk impuls genom din kropp. Kroppsammansättning uppskattas utifrån det motstånd som den elektriska impulsen stöter på i kroppen. Mätningen baseras på förhållandet mellan olika vävnaders elektriska motstånd. Eftersom muskler innehåller mer vatten än vad fett gör så möter signalen litet motstånd i muskler och andra organ medan motståndet blir större i kroppsfett.

Din kroppssammansättning beräknas genom att motståndet jämförs med matematiska formler skapade genom medicinsk forskning. Impedansmätning är en enkel metod för att uppskatta din kroppssammansättning och har en 97-procentig tillförlitlighet på gruppnivå. Dessutom utgör testledaren ingen felkälla i sig, eftersom apparaturen utför hela testet.

Att tänka på inför Impedansmätning:
- Ingen alkohol 48h innan testet
- Ingen hård fysisk aktivitet (träning) 24h innan testet
- Fyll på med vätska kontinuerligt under testdagen
- Ingen större måltid närmare än 3-4 timmar innan mätningen
- Inga större mängder kaffe (max 2 koppar) under testdagen
- Undvik test under menstruationsperioden
- Undvik test vid ödem (vätskeansamling) feber, förkylning eller annan infektion

Felkällor som påverkar mätningen:
Apparaturen är känslig för kroppens vätskeinnehåll. Förändring i vätskenivån kan komma att påverka värdena för din kroppssammansättning. Vätskenivån i kroppen varierar naturligt under dagen, bl.a. så minskar vätskenivån i kroppen efter att du sovit på natten vilket innebär att din vikt kommer att vara lägre medan din fettprocent kommer att vara högre om du väger dig direkt på morgonen.

Dessutom finns det ett flertal andra faktorer som påverkar vätskebalansen (som angets ovan gällande att tänka på inför impedansmätning). Det är därför viktigt att sträva efter att ha så lika förutsättningar som möjligt när du gör ett nytt test för att se förändring. Dessutom tar strömmen den närmaste vägen genom kroppen, vilket innebär att viss del av kroppen inte undersöks, vilket gör metoden mindre tillförlitlig. Därför ska de mätningar som utförs inte tolkas alltför strikt.

Kontraindikationer på impedansmätning
(dvs personer med följande tillstånd ska inte göra mätning):
- Gravid
- Har pacemaker eller annat elektroniskt implantat
- Har onormalt högt blodtryck eller hjärtsjukdom
- Har en smittsam sjukdom