RESULTAT 2013 FRÅN TÄVLINGSKLASS

Slutresultat i tävlingsklass efter 8km löpning, 29km cykling och 5km löpning:
1 Mattias Johansson 01:45:39
2 Stefan Carpman 01:47:22
3 Klas Persson  01:50:26
4 Daniel Eriksson  01:55:15
5 Dan Bäck 01:58:45
6 Andreas Daun 02:00:31
7 Bengt Gunnarsson 02:01:24
8 Mange Lagerbäck  02:05:42
9 Ulf Karlsson 02:07:33
10 Deniz Kalkan 02:12:24
11 Roger Culmsee 02:12:47
12 Jens Sjunnesson  02:13:38
13 Mats Wangenfors  02:17:49
14 Henrik Johansson 02:22:37

Ställning i tävlingsklass efter 8km löpning och 29km cykling:
1 Mattias Johansson 01:25:53
2 Stefan Carpman 01:26:10
3 Klas Persson  01:28:26
4 Daniel Eriksson  01:30:40
5 Andreas Daun 01:35:35
6 Bengt Gunnarsson 01:37:48
7 Dan Bäck 01:39:20
8 Mange Lagerbäck  01:40:06
9 Ulf Karlsson 01:41:08
10 Deniz Kalkan 01:44:14
11 Roger Culmsee 01:44:30
12 Jens Sjunnesson  01:47:50
13 Mats Wangenfors  01:50:16
14 Henrik Johansson 01:50:23

Ställning i tävlingsklass efter 8km löpning:
1 Dan Bäck 00:31:23
2 Mattias Johansson 00:31:58
3 Daniel Eriksson  00:31:58
4 Klas Persson  00:32:35
5 Stefan Carpman 00:32:37
6 Andreas Daun 00:34:32
7 Bengt Gunnarsson 00:37:18
8 Jens Sjunnesson  00:38:43
9 Ulf Karlsson 00:38:45
10 Mange Lagerbäck  00:40:08
11 Deniz Kalkan 00:42:36
12 Henrik Johansson 00:42:52
13 Roger Culmsee 00:42:59
14 Mats Wangenfors  00:45:13


STATISTIK FRÅN TÄVLINGSKLASS

Etapptid för 8km löpning:
1. Dan Bäck 00:31:23
2. Mattias Johansson 00:31:58
3. Daniel Eriksson  00:31:58
4. Klas Persson  00:32:35
5. Stefan Carpman 00:32:37
6. Andreas Daun 00:34:32
7. Bengt Gunnarsson 00:37:18
8. Jens Sjunnesson  00:38:43
9. Ulf Karlsson 00:38:45
10. Mange Lagerbäck  00:40:08
11. Deniz Kalkan 00:42:36
12. Henrik Johansson 00:42:52
13. Roger Culmsee 00:42:59
14. Mats Wangenfors  00:45:13

Etapptid för 29km cykling (+växling):
1 Stefan Carpman 00:53:33
2 Mattias Johansson 00:53:55
3 Klas Persson  00:55:51
4 Daniel Eriksson  00:58:42
5 Mange Lagerbäck  00:59:58
6 Bengt Gunnarsson 01:00:30
7 Andreas Daun 01:01:03
8 Roger Culmsee 01:01:31
9 Deniz Kalkan 01:01:38
10 Ulf Karlsson 01:02:23
11 Mats Wangenfors  01:05:03
12 Henrik Johansson 01:07:31
13 Dan Bäck 01:07:57
14 Jens Sjunnesson  01:09:07

Etapptid för 5km löpning (+växling):
1 Dan Bäck 00:19:25
2 Mattias Johansson 00:19:46
3 Stefan Carpman 00:21:12
4 Klas Persson  00:22:00
5 Bengt Gunnarsson 00:23:36
6 Daniel Eriksson  00:24:35
7 Andreas Daun 00:24:56
8 Mange Lagerbäck  00:25:36
9 Jens Sjunnesson  00:25:48
10 Ulf Karlsson 00:26:25
11 Mats Wangenfors  00:27:33
12 Deniz Kalkan 00:28:10
13 Roger Culmsee 00:28:17
14 Henrik Johansson 00:32:14