Blogg

2012 > 03

Nu har träningsperioden för "vårvinter" i Julita tagit slut. Vecka 14 drar "vårens" träningsperiod igång, som sträcker sig över hela april och maj.

 

Statistik från vårvinterperioden

Nedan följer lite hård fakta, dvs statistik, från de tre månader som gått:

 • Antal veckor i träningsperioden: 12st
 • Antal träningspass totalt: 24st

 • Totalt "sålda" träningstillfällen: 260st
 • Snitt antal deltagare på måndagens träningspass: 11,6st

 • Snitt antal deltagare på torsdagens träningspass: 10,5st

 • Antal personer som tränat 2 eller flera träningspass: 30st
 • Snitt antal träningspass per person: 9st

 • Antal deltagande kvinnor: 22st
 • Antal deltagande män: 8st

Sammanfattande analys från vårvinterperiden

En sammanfattande analys av dessa siffor visar följande:

 1. Det har varit en grupp på 30 personer som tränat mer eller mindre regelbundet med ett snitt på 9 träningstillfällen per person. Det tyder på att de personer som väl börjat träna med D.E.HÄLSA är nöjda och vill fortsätta träna!
 2. Antalet deltagare är ungefär lika stort på måndagar och på torsdagar. Det visar att det är värt att fortsätta erbjuda träning i Julita två dagar i veckan!
 3. 3/4 av deltagarna är kvinnor och 1/4 av deltagarna är män. Generellt brukar gruppträning enbart attrahera runt 10% män. Det tyder på att träningsupplägget passar både män och kvinnor!

Engagemang belönas med halvkroppsmassage

Jag vill passa på att lyfta fram en person som deltagit i alla träningspass hos D.E.HÄLSA utom ett, det första. Trots liten erfarenhet från tidigare av regelbunden träning, så har denna person genom att prioritera träningen och anpassa övningar efter vad kroppen tillåter, utvecklat sin fysiska förmåga enormt!  För att premiera detta engagemang och härliga inställning så kommer Anki Gustafsson från Nilslund konsult AB att belönas med en halvkroppsmassage!

 

Träningsmedlemskap för vårperioden vecka 14-22

Det är nu hög tid för Er att bestämma vilken typ av träningsmedlemsskap ni önskar till vårens träningsperiod:

 • Enskilt träningspass: 85kr/pass
  (765kr/9pass, 1530kr/18pass)
 • Klippkort: 450kr/6pass
  (75kr/pass)
 • Terminskort 1pass/vecka: 540kr/9pass
  (60kr/pass, 270kr/mån)
 • Terminskort 2pass/vecka: 900kr/18pass
  (50kr/pass, 450kr/mån)

Kompensation för missat träningspass

Som tack för Ert härliga engagemang under träningspassen under träningsperioden som gott, så kommer jag att kompensera er för de pass ni missat under "vårvinterperioden", genom att anpassa priset då ni köper terminskort till vårperioden v14-22.

Visa hela inlägget »

Nu är det till slut dags att publicera sista delen i artikelserien TID, ORK & LUST till TRÄNING. Artikeln har blivit en vecka försenad eftersom jag fick möjlighet att åka till Säfsen för skidträningsläger, som dock inte blev mycket till "träning", pga snöbrist och halson.

 

Jag tror att den viktigaste faktorn för att få till regelbunden träningsrutin är att hitta LUST till träning, dvs din MOTIVATION till varför det är viktigt för just dig att träna. Har du bara tillräckligt stark motivation, kommer du antagligen inte att ha några större problem att få till vare sig TID eller ORK till träning.

 

Förutsättningar för motivation

 1. Nackdelar med nuläget och/eller fördelar med önskat läge
 2. Upplevelse av meningsfullhet - att du vill
 3. Upplevelse av kompetens - att du kan
 4. Belöning eller undvikande av bestraffning i stunden

Hur jag hittar MOTIVATION & LUST till TRÄNING

Jag tror att det är en vanlig missuppfattning att jag "alltid" vill och känner för att träna. Sanningen är den, att jag ytterst sällan direkt innan ett träningspass (eller innan någon annan typ av utmaning heller för den del) längtar efter att utsätta min kropp för belastning.


Jag har en "egenskap" att ganska omedelbart kunna identifera potientiella "hot", vilket orsakar obehagskänslor i kroppen (detta var en mycket funktionell egenskap för våra förfäder när det gällde att undvika livsfara och öka chansen till överlevnad, medan det idag är mindre funktionellt eftersom de flesta hot består av "mentala upplevelser"). Alla typer av utmaningar innebär ett visst "hot" för oss människor, risken finns att vi "misslyckas".


För mig, och säkerligen för många andra, är det således viktig att inse att denna stressreaktion (kamp/flykt) är en arvedel från våra förfäder och inte nödvändigtvis behöver ha med verkligheten att göra. Du har följande två val att göra vid "upplevt hot":

 1. Följ känslan och undvik utmaningen, vilket leder till att stressreaktionen blir ännu större nästa gång du utsätts för situationen.
 2. Undvik att följa känslan och istället anta utmaningen, vilket leder till att stressreaktionen blir mindre nästa gång du utsätts för situationen.

Genom att alltsom oftast anta utmaningen trots emotionellt motstånd så har jag lärt min "reptilhjärna" (amygdala - som tar hand om hantering av emotioner, dvs känslor som ännu inte är medvetna) att reagera mindre kraftigt. Jag upplever således mindre motstånd inför utmaningar idag än jag gjorde förra veckan, förra månaden och förra året.


Kom ihåg att ett visst motstånd är naturligt när du står inför en väntande utmaning eller belastning, t.ex. träning. Det viktiga är att du inte okritiskt följer den omedelbara impulsen att undvika obehag, då kommer obehaget enbart att öka i framtiden.


Faktorer som bidrar till min träningsmotivation:

1. Nackdelar med nuläget och/eller fördelar med önskat läge

Jag mår bättre såväl fysiskt som mentalt av att vara fysiskt aktiv. Rätt typ av fysisk aktivitet i lagom dos gör att jag får mindre problem med min rygg (trasslig disk i ländryggen) samtidigt som jag trivs ännu bättre med livet och med mig själv.


2. Upplevelse av meningsfullhet - jag vill

Fysisk aktivitet är inte bara viktigt för att jag ska må bra, det är också en förutsättnig för att jag skall klara av mitt jobb och den arbetsbelastning som det innebär (som massör, träningsinstruktör och långa arbetsdagar). Dessutom behöver jag "leva som jag lär" för att jag skall vara trovärdig såväl i andras som i mina ögon.


3. Upplevelse av kompetens - jag kan

För att jag skall utvecklas fysiskt krävs det att jag successivt ökar belastningen och utsätter kroppen för allt större och större utmaningar. Ökar jag belastningen för snabbt ökar dock risken för skador, sjukdom och/eller motivationsbrist. Det är därför viktigt att lägga upp en väl genomtänkt och strukturerad plan.


4. Belöning och/eller undvikande av bestraffning i stunden:

Jag är av den uppfattningen att belöning fungerar bättre för att skapa varaktig motivation, än vad bestraffning gör. Den omedelbara belöningen jag får av träning är den "goa" känslan som endorfinutsöndringen medför under och framförallt efter passet.


Upplever du att du har svårt att få TID, ORK och/eller LUST till TRÄNING är du välkommen att kontakta D.E.HÄLSA för att få hjälp med att skapa en individuell plan för att ta dig till dina mål.

Visa hela inlägget »

De vanligaste (bort)förklaringarna till att vi människor inte lyckas få till en regelbunden träningsrutin är:

- Jag har inte TID, det är så mycket annat jag måste göra...

- Jag ORKAR inte, eftersom jag är så trött av allt jag måste göra...

- Jag har inte LUST och känner mig inte MOTIVERAD...


I artikelseriens första del som publicerades igår, behandlades problematiken med att få TID till TRÄNING. Idag skall jag beskriva hur jag går tillväga för att få FYSISK ORK till TRÄNING, medan det imorgon är det MENTAL LUST till TRÄNING som beskrivs. Förhoppningsvis kan du hitta någon strategi som du har nytta av för att få till en regelbunden träningsrutin.


Fysisk ork (kraft) till träning


Tre fysiska faktorer som kan sätta käppar i hjulen för att få till en regelbunden träningsrutin är SKADOR, SJUKDOM och STRESS. Det råder dock ett komplext samband mellan dessa tre negativa S och träning. När såväl för mycket som för lite träning ökar risken för skador, sjukdom och stress, så medför välbalanserd träningsbelastning att risken för detta minskar.


Skador och krämpor

Det är ytterts få (om ens någon?) krämpa som blir bättre av att vila helt och hållet från fysisk aktivitet. Det handlar istället om att anpassa träningen utifrån din dagsform och dina förutsättningar.


Sjukdom och stress

Återkommande sjukom och/eller stress är ofta ett tecken på att ens livsstil inte riktigt är i balans. För stor fysisk och/eller psykisk belastning under för lång tid leder till att kroppens motståndskraft blir nedsatt, vilket kan bidra till att sjukdom och/eller stresstillstånd uppstår. Utsätts du för extra stor belastning under en tidsperiod är det extra viktigt att du sköter din "livsstilshygien":

 • Återhämtning – sömn, vila, avslappning
 • Fysisk aktivitet
 • Fullvärdigt näringsintag och timing i intaget
 • Prioritera dig själv med egentid

Hur jag får ORK (KRAFT) till TRÄNING:

Tidigare när jag påbörjat en tuffare träningsperiod har jag efter några veckor nästan utan undantag drabbats av sjukdom (infektion i övre luftvägarna) eller skador (ryggproblem eller  sträckning/bristning i benen). Anledningen till dessa bakslag beror oftast på att jag varit överambitiös i min strävan att förbättra min fysiska kapacitet. Jag har ökat belastningen för snabbt utan att ta hänsyn till det ökade behovet av återhämtning.


Nu har jag lyckats identifera ett flertal strategier som jag kan använda för att minska risken för stress, skador, sjukdomar och längre oönskade uppehåll i träningen:

 • Jag kör nästan aldrig långt OCH intensivt under enskilda träningspass, utan väljer att köra antingen långt ELLER intensivt under träningspasset
 • Jag varierar mellan olika typer av träningsformer och intensiteter för att variera belastningen mellan olika muskelgrupper och muskelfibrer
 • Jag kör funktionell styrka för att stärka upp min "coremuskulatur" (framförallt stabiliserande muskler i skuldra, mage, rygg och höft)
 • Jag lägger in extra vilodag om jag känner att kroppen är för sliten (hellre en dags extra vila än en veckas sjukdom)
 • Jag äter kosttillskott (vitamin-, mineral- och antioxidanttillskott från Nutriway) för att hjäpa mitt immunförsvar att klara av den ökade belastningen
 • Jag undviker stress genom att bestämmer mig för vad som är "good enough" (bra nog) i såväl arbete som i träning, för att inte hela tiden sträva efter perfektion (100%)

Imorgon sker publicering av tredje och sista delen i artikelserien, då jag behandlar ämnet LUST till TRÄNING

Visa hela inlägget »

Ibland kan det kännas svårt att få tiden att räcka till. Veckan innehåller bara 7 dagar och varje dygn består endast av 24 timmar, oavsett hur mycket Du vill/behöver göra. En vecka har dock 168 timmar, så med hjälp av PLANERING och PRIORITERING går det att få tid till träning. I nedanstående text kommer jag att beskriva hur jag går tillväga för att få in träningspassen i mitt livspussel.

 

Planering


Mål och tidsplan

Det första jag gör är att bestämma vad jag vill uppnå och vid vilken tidpunkt jag skall ha uppnått detta.

 

Mitt mål och tidsplan:

Stockholm maraton 2/6 2012 - målgång under 3tim 15min

 

Nyckelträningspass

När jag väl vet vad jag vill uppnå och har en tidsplan är det enklare att lägga upp en plan för att nå målet. Eftersom jag har ett så pass fysiskt krävande jobb (som massör och träningsinstruktör) kan jag inte träna riktigt lika mycket och intensivt som jag skulle vilja. Utan jag får framförallt statsa på kvalitet istället för kvantitet. Det gäller att hitta nyckelträningspass som är effektiva och successivt ökar min fysiska kapacitet.

 

Mina nyckelträningspass inför Stockholm maraton 2/6 2012

 • Distanspass på 1,5-3 timmar
 • Tempopass i tävlingstempo (4:37min/km)
 • Syreupptagningspass i högt tempo
 • Funktionell styrketräning


Hitta tid till träning

När jag väl identifierat nyckelträningspass så gäller det att hitta luckor schemat för kommande vecka, där jag kan placera in träningspassen.

 

Tid för träning i min kalender som egenföretagare:

 • Jobbar eftermiddag/kväll måndagar, onsdagar och torsdagar, vilket innebär att jag har oftast har lucka i schemat på förmiddagen eller kring lunch - passar perfekt för tempopass (vilket ger mig ökad energi till resten av dagen)
 • Ledig från jobb hela lördagen - lämpligt med längre distanspass (eftersom jag då har gott om tid och
  känner mig nöjd och glad resten av dagen)
 • Slutar tidigt på tisdagar och fredagar - Syreupptagningspass eller styrketräning är bra avslutning på dagen (då det inte gör något om jag är helt slut efteråt)

Prioritering


Kartlägg var din tid tar vägen

Om du upplever att du inte har tid till träning behöver du börja med att förändra dina tankar och din inställning. Inse att du har tid - om du prioriterar ditt välbefinnande och är beredd att satsa ett par timmar i veckan. Du kan börja med att reda på vad du gör med veckans alla 168 timmar. Kanske blir du förvånad över att så mycket tid bara försvinner till ingenting:

 • Sömn
 • Arbete
 • Transport
 • Hushållssysslor
 • Familj
 • Vänner
 • Hobbyers
 • Träning
 • Nöje
 • Övrigt

Frigör tid för träning genom att prioritera

Om du upplever tidsbrist för att hinna med din träning bör du fundera på vad du kan förändra i ditt livspussel:

 • Är du beredd att avstå från TV-tittandet en eller flera kvällar?
 • Kan du delegera arbetet hemma så att du själv får mer tid?
 • Kan du minska på övertiden på jobbet, eller avsätta en halvtimme av din lunchrast till promenader?
 • Kanske kan du tänka dig att gå upp en timme tidigare för att träna på morgnarna?
 • Finns det andra praktiska lösningar som passar dig?

Imorgon publiceras del två av artikelserien - ORK till TRÄNING. Där redogör jag för strategier som ökar såväl den fysiska som mentala orken, vilket är viktiga faktorer för att få till en regelbunden träningsrutin.

Visa hela inlägget »

Syftet med denna blogg är att Du som är intresserad skall kunna följa min väg mot att uppfylla mina personliga mål. För tillfället ligger fokus på att genomföra En Svensk Klassiker (tillsammans med mina lagkamrater i TEAM D.E.HÄLSA)

 

Det är många som blir imponerade och/eller provocerade av hur (realtivt) mycket jag tränar. Jag kommer därför i tre blogginlägg dagarna efter varandra förklara hur jag går tillväga för att få TID, ORK och LUST att träna så mycket som jag gör. Kortfattat handlar det om att PLANERA, PRIORITERA och att ha MÅLBILDER.

 

Fredag 16/3 publiceras första delen i artikelserien - TID för TRÄNING
Lördag 17/3 publiceras andra delen i artikelserien - ORK för TRÄNING
Söndag 18/3 publiceras andra delen i artikelserien - LUST till TRÄNING

 

Jag kommer att beskriva min strategi för att få i hop mitt livspussel för att kunna leva mitt liv som jag vill. Kanske kan du hitta något som du har nytta av för att få ihop ditt livspussel

Visa hela inlägget »

I detta blogginlägg kan du ta del av Vasaloppsupplevelser från samtliga deltagare i TEAM D.E.HÄLSA. Även om alla kört samma lopp, så skiljer sig våra upplevelser rejält. Läs, begrunda och njut!


Din upplevelse innan loppet


Daniel Eriksson:

Jag har i säkert 20 års tid sagt att jag någon gång skulle vilja köra Vasaloppet. Nu när det till slut skulle bli av, var jag otroligt laddad och tyckte det skulle bli superkul. Dagarna och timmarna innan loppet bara försvann, eftersom det var så många praktiska detaljer som behövdes ordnas. Jag hann således aldrig bli riktigt nervös för loppet. Mina starkaste minnen från timmarna innan starten:

 • Den bisarra känslan av att gå upp 02.45 efter fyra timmars sömn för att försöka äta en rejäl frukost
 • Den knäpptysta och laddade stämmningen på bussen till Sälen
 • Den stress och panik som lyste i ögonen hos vissa samt försökte komma in i sitt starled för att få en bra position
 • Hur kallt det känns att stå still och vänta i -15 grader

Philip Lenekrantz:

Lite lätt nervös men samtidigt riktigt laddad och förväntansfull!

 

Klas Persson:

Egentligen är det tiden innan loppet som är det roliga tycker jag. Jag gillar förberedelserna, uppladdningen, psykningarna och morgonen i sig som startade 2.45 med frukost, buss och såklart starten. Den var hur häftig som helst!

 

Hannes Persson:

Morgonen flöt på fint. Tidsplanen höll och på bussen från Mora till Berga by var det tropisk hetta. Jag satt i underställströja och drog ner byxorna till knäna för att inte svettas allt för mycket. Försökte somna men var för uppspelt för att ens slumra. Vi snabbade oss ur bussen och småsprang till startfållan, bara för att upptäcka att kön var enorm. En timme senare hade vi hunnit lämna skidorna och besökt bajamajorna. Toalettringarna hinner aldrig svalna en sådan morgon, kön var enorm! Sedan in i tältet och hittade en liten plats att fixa utrustningen innan svetten började rinna. Ut igen och med en halvtimme kvar till starten hoppar vi upp och ner av nervositet och för att hålla värmen. Vi känner alla det detta är ett ögonblick att komma ihåg!


Din upplevelse under loppet


Daniel Eriksson:

Starten och fösta backen: Själva starten var märklig, eftersom jag aldrig hörde något startskott. En minut över åtta så började folkmassan runt omkring mig att röra sig, så jag antog att starten gått. Efter en km långsam körning så tog det tvärstopp när vi kom till första backen. Där uppstod en stenhård kamp för att hålla ihop med lagkompisarna, försöka ta några steg framåt samt undvika att få skidor och stavar avbrutna - vissa personer var som galna för att försöka ta sig förbi "pöbeln". Andra och tredje km tog drygt 40min att passera, vilket kan jämföras med vårt snitt-tempo på 4:10 min/km under loppet som helhet.

 

Första milen: När vi efter ca sex km kunde genomföra skidåkning i någotsånär skapligt tempo gick det att njuta av att vi hade bästa tänkbara förutsättningar - stabila minusgrader, fasta spår och strålande solsken (hade jag inte känt viss stress av att ta igen tid vi tappat i första backen, så hade jag gärna stannat i Smågan och njutit av denna fantastiska vinterdag). De första 3 milen kännde jag mig riktigt pigg och hade inte några större problem att hänga på mina teamkompisar, trots att jag då och då tappade några positioner pga min begränsade förmåga att ta plats och tränga mig.

 

Halvvägs in i loppet: Mellan mil 3-5 kom första trötthetssymptomen då periodvis armarna stumnade, ryggen värkte och andning blev mer ansträngd i uppförsbackarna. Det var vid denna period i loppet som Klas och jag fick lov att släppa Hannes rygg, då det tog alltför mycket energi att gång på gång försöka jaga ikapp de luckor han skapat tack vare hans goda skidteknik.

 

Sista halvan av loppet: Med något sänkt tempo kännde jag mig relativt fräsch fram till mil 6 då min vänstra hand började krångla ordentligt (gammal stukning och överbelastning som gav sig tillkänna igen). Ju tröttare jag blev desto mer tänkte jag på hur ont det gjorde vid varje stavtag. Tack vare mitt fantastiska glid i utförsbackarna och goda teknik i uppförsbackarna lyckades jag hålla kontakt med Klas fram till mil 7,5. När terrängen blev mer och mer lättåkt så klarade jag inte av att hålla samma tempo som Klas i stakningen (samt att jag körde omkull för andra gången på kort tid pga trötthet), utan fick jag lov att erkänna mig besegrad.

 

Sista milen: De sista 1,5 milen till Mora blev en relativt behaglig resa eftersom jag bestämde mig för att köra i mitt eget tempo. Såg på klockan att jag skulle klara av att komma i mål på under 7 timmar utan att behöva jaga ihjäl mig. Efter några km åkning i återhämtningstempo så fick jag mer energi och kunde till och med öka tempot de sista 9km från Eldris. Det går inte att beskriva den sköna känslan i kroppen när jag kom in på upploppet och enormt nöjd och stolt kunde staka in i  målet i Mora!

 

Philip Lenekrantz:

Jag kände mig pigg och stark de första 15 km då jag hade dragit upp grabbarna i Teamet till Vasaloppets högsta punkt. Därefter började orken tryta, krampen komma smygandes och tårarna började bränna innanför ögonlocken. Övriga i Teamet var betydligt starkare och jag vinkade farväl till en bakåttittande Dala. De kommande 65 km var en plåga! Jag övervägde att bryta i Oxberg där Gunvor och Kjell skulle stå och vinka (OBS: De hade hunnit lämna för att hinna se de andra i Teamet gå i mål. Tur i oturen att de hade åkt vidare för Kjell berättade efter loppet att jag ändå inte fått åka med). Den sista milen kändes lite lättare då slutet var nära.

 

Höjdpunkten under loppet måste vara när jag fällde en annan kämpande åkare. Han åkte ifatt mig för att fråga vad klockan var, varpå jag vinklar upp armen och tittar på min pulsklocka. I samma veva ser jag åkaren ligga och sprattla i spåret. Orsak: Samtidigt som jag tittar på min klocka råkar jag sätta min stav i hans spår vilket gör att han faller pladask. Han reser sig snabbt och muttrar att han ska åka vidare. Jag ropar förtvivlat efter honom att vi varit ute i ca tre timmar

 

Klas Persson:

Under själva loppet måste jag medge att det var svårt att njuta, även om jag fick vissa infall av välmående. Fokus hamnade såklart inte på just att må bra, utan att försöka få en bra tid och i bästa fall slå Hannes, vilket straffade sig. Jag var ordentlig sliten när vi var tvungna att släppa honom efter att han grillat oss i några långa uppförslöpor. Dala fick då dra ett tugnt lass och jag låg mest i rygg till dess jag kände mig piggare. Då var det min tur att dra. Tydligen hade jag ett hyfsat tempo, för rätt som det var så hade Dala släppt och jag fick åka sista 15km själv. Tack Dala för all draghjälp!

 

Hannes Persson:

Första kilometern fort, men efter vägövergången tar det tvärstopp. Vi lyckas hålla ihop när det sakta sakta börja bära av uppåt. Mycket folk i backen som hejar, varför dom nu gör det? Det är ingen prestation att stå i kö! Härlig känsla att känna att vi alla har fäste. Uppe på krönet vill alla åkare ligga i omkörningsfil. Fram till smågan är det bara att rätta sig i ledet. Solen skiner och jag tror att jag njöt. Härligt att vi ändå kan åka tillsammans! Sen börjar det bli ryckigt. Ett par sena filbyten och jag finner mig själv ensam men blir snabbt ikappåkt. Låter Klas ligga först. Tappar honom en gång och märker hur jobbigt det är att åka ikapp. Frustrationen tar över och efter Risberg har jag lucka bakåt igen. Maler på i ett jämt tempo. Ibland tar det emot i kroppen men jag vet att jag orkar ändå. I en uppförsbacke får jag en lucka och tänker att nu kan jag lika gärna låta dem jobba. Blir kissnödig men det vore idiotiskt att stanna. Springer förbi massorna i uppförsbackarna. Satsar hårt i nerförsbackarna efter Evertsberg. Springer mig trött i Lundbäcksbackarna, men får kraft av det väntande servicteamet i oxberg. Stress av ovissheten. Efter oxberg kommer den phsykiska tröttheten. Tänker att hjärnan är min starkaste muskel, pressar mig frammåt. Har nu sämre glid än de flesta. Lyckas hålla tempot upp ändå. Ständigt i omkörningsfil. Tre långa mil kvar. Delar upp det i etapper. Bara jobbiga tankar sista biten. En kontroll i taget. Känner flåset i nacken. Håller ändå ihop tekniken. Grisar mig fram. Orkar inte njuta när Moras kyrktorn dyker upp i fjärran. Ändå stark stakning på upploppet. Vill falla ihop över mållinjen, vill spy i mössan, vill gråta och försvinna men blir frammotad av funktionererna. Domningar i hela kroppen. Frossa. Stapplar mig igenom duschen. Glädje att se de andra i Teamet igen!


Din upplevelse efter loppet

 

Daniel Eriksson:

Trots all smärta och muskulär trötthet i kroppen under loppet så är den omedelbara tanken: "det här ska jag göra igen!". Jag kände mig rätt muskulärt trött och sliten efter loppet, men mentalt var jag otroligt pigg och lycklig. Jag var hög på endorfiner i nästan ett helt dygn efter loppet, innan en extrem trötthet slog till (och jag tog varje tillfälle i akt för att få några minuters sömn). Lyckligtvis så har jag flera lopp att se fram emot inom den närmaste framtiden, annars hade jag haft stora problem med den tomhet som uppstår efter att ha uppnått ett mål jag en längre tid jobbat emot.

 

Ett av mina starkaste upplevelser från Vasaloppet är det fantastiska organisationen samt proffsigheten och engagemanget från alla funktionärer. Det var tur att dessa personer även fanns tillgängliga även i målfållan, för mitt huvudet hängde inte alls med - utan de fick peka vart jag skulle, ta hand om mitt  tidtagningschipet, och sätta ihop mina skidor.

 

Philip Lenekrantz:

Trött, lycklig samt mycket nära till gråt! Måste varit pga total utmattning och de fina meddelanden jag läste efter min målgång.

 

Klas Persson:

Det kan låta konstigt, men jag fick anstränga mig för att inte släppa en tår vid målgången. Det var lättnad, glädje och framförallt trötthet som vällde över mig och jag var rätt nöjd med mitt lopp även om jag fick se mig besegrad av Hannes. Han var riktigt stark och en värdig vinnare! Jag tycker alla i Team DE borde vara riktigt nöjda eftersom alla kapade sina mål med ca 1h.. Riktigt bra gjort av Philip som åkte större delen av loppet "utan rygg" (som hjälper till att dra och peppa när det är tugnt).

 

Hannes Persson:

Dagarna efter har det varit som att ha sirap i både muskler och hjärna, men har förvånansvärt lite ont i kroppen!


Hur din närmaste framtid ser ut

 

Daniel Eriksson

Nu är det dags att på allvar börja ladda och träna för löpsäsongen samtidigt som jag ska få till cykelträning. Mina träningspass kommer att bestå av Distanspass på 1,5-3 timmar, Tempopass i tävlingstempo, Syreupptagningspass i högt tempo samt Funktionella styrkepass. De lopp jag närmast har framför mig är:

 • 28/4 Lidingö ultra 26km (löpning), mål under 2h
 • 12/5 Göteborgsvarvet 21km (löpning), mål under 1h30min
 • 2/6 Stockholm maraton 42km (löpning), mål under 3h15min
 • 15/6 Vätternrundan 300km (cykling), mål under 11h

Philip Lenekrantz:

Träna på med fotbollen och vänta in grusfri asfalt så man kan börja hojja!

 

Klas Persson:

Veckan såhär efter loppet blir relativt lugn med lite fotbollsträning på schemat. Sen börjar Göteborgsvarvet närma sig och dags att snöra på sig löparskorna. Ska även ut och känna lite på hojjen så småning om. Vätternrundan är ju nästa Klassikeretapp!

 

Hannes Persson:

Efter någon veckas vilande tänkte jag börja springa! Ska försöka lägga in många tempo- och intervallpass för att få upp farten till det "relativt korta" Göteborgsvarvet. När Vädret tillåter tar jag fram cykeln! Ska även till USA i nästa tre veckor, vilket säkert innebär rejäl återhämtning utan träning!

Visa hela inlägget »
  Hannes Persson  
Klas Persson  
Daniel Eriksson  
Philip Lenekrantz   
Smågan 01:13:52 +/-0 -0:01 -0:04
Mångsbodarna 02:02:43 +0:01 +0:04 +3:43
Risberg 02:42:16 +0:01 +0:09 +10:12
Evertsberg 03:31:28 +3:24 +3:25 +31:00
Oxberg 04:23:43 +12:06 +12:07 +53:49
Hökberg 05:02:41 +15:03 +15:05 +1:05:29
Eldris 05:44:38 +17:00 +18:30 +1:15:16
Mål 06:20:23 +17:54 +21:31

        +1:22:36

 

 Slutresultat           06:20:23             06:38:17             06:41:54               07:43:01Hela teamet höll ihop i ca 1,5 mil innan Hannes lyckades skapa en lucka tack vare sin överlägsna teknik att byta spår och sick-sacka sig förbi andra tävlande. Klas och Daniel tog upp jakten och lyckades ta sig ikapp, medan Philip fick lov att släppa.

 

Klas och Daniel lyckades klamra sig fast rygg på Hannes tills de nått halvvägs mellan Risberg och Evertsberg. I en längre uppförslöpa fick Hannes återigen en lucka till återstående lagkamrater, vilka fick erkänna slaget förlorat och istället inrikta sig på att fightas om silvret.

 

Hannes fick åka resterande ca 5mil i egen majestät och lyckades successivt utöka ledningen mot resten av teammedlemmarna. Klas och Daniel höll ihop tills det var ca 1,5 mil kvar, då Klas ökade tempot och lämnade en slagen lagkamrat bakom sig. Klas tog således silvret före Daniel, medan Philip tog sig in på en hedrande fjärdeplats

 

Teammedelmmarnas placering i Vasaloppet blev följande:

Hannes Persson: 4807

Klas Persson: 5603

Daniel Eriksson: 5750

Philip Lenekrantz: 8160

 

Senare under veckan kommer deltagarnas personliga upplevelse från loppet att publiceras

 

 

Visa hela inlägget »

Sluttid: 6:41:45


Plats: 5750 (av 12288 män som kom i mål)


Medelhastighet: 13,44 km/h


Högsts uppmätta hastighet under loppet: 41,1 km/h


Medelpuls: 162 BPM (83% av max)


Högst uppmätt puls under loppet: 189 BPM (97% av max)


Beräknad kaloriförbrukning: 4867kcal

 

Under veckan kommer utförlig rapport frän Vasaloppet 2012 att publiceras på hemsidan. Tack för ert intresse och support under loppet!

Visa hela inlägget »

Lugnet börjar sprida sig över övernattningsrummet i Mora. Alla förberedelser ha gått enligt planerna och nu är det dags att försöka få sig några timmars sömn innan det är dags att gå upp kl 02.45 för att käka frukost.

 

Några sista ord från deltagarna i TEAM D.E.HÄLSA:

Klas: "känner mig förvånansvärt lugn nu på kvällen, efter att ha gått i en vakumbubbla under dagen"
Daniel: "det här ska bli så skoj!"
Hannes: " jag går för seger, avgör i Lundbergsbackarna"
Philip: "vill inte uttala sig, pratar inte med pressen så här nära inpå loppet"

 

Hoppas ni ställt klockan så ni kommer upp i tid för att hinna se den magiska starten av Vasaloppet!?

God tur!

Visa hela inlägget »

Imorgon (lördag 3/3) kl 7.00 rullar vi iväg från Katrineholm med riktning mot Mora. De sista dagarna innan Vasaloppet består av diverse praktiska förberedelser, planering och grubblande. Tre av oss (Daniel, Klas och Philip) har laddat upp på hemmaplan i lugn och ro, medan Hannes åkte upp till Dalarna några dagar tidigare för att delta i Stafettvasan på fredagen.

 

Några av de detaljer som ordnats innan vi är redo för avresa:

 • Grundpreparering av skidor (så att Mattias Swahn kan fixa "finliret" vilket förhoppningsvis ger oss gudomligt glid och bergfast fäste)
 • Kolhydratladdning (så att glykogendepåerna räcker så länge som möjligt under loppet)
 • Packa tävlingskläder, skidor, pjäxor, stavar, pulsklocka, sängkläder, ombyte etc
 • Stämma av att vårt boende finns i Mora (så vi har någonstans att försöka sova inför loppet)
 • Skriva ut startbevis och seedningstabell (så vi får starta)
 • Hämta nytryckta sponsormössor
 • m.m.

Fredagen har vi spenderat på lite olika sätt:

 

Hannes Persson: Känner sig enligit egen utsago som "en tjur i en liten box, som står och stampar och frustar i väntan på att bli utsläppt på tjurfäktningsarenan". Hanterade detta energiöverskott ca 2mils skidåkning i stafettvasan.

 

Klas Persson: "Börjar bli riktigt taggad, det känns att loppet närmar sig med stormsteg. Var ute på 3 km jogg igår och kroppen kändes lätt och spänstig. Hoppas bara stakarmarna är på hugget på söndag!" jobbade hela fredagen för att inte fundera för mycket på loppet.

 

Philip Lenekrantz: Försöker kurera sig från en efterhängsen förkylning. Hälsoläget är enligt Phlip betydligt bättre nu än för några dagar sedab "är endast snorig, inget ont i halsen. Blir knappt anfådd av att gå i trappor längre".

 

Daniel Eriksson: Vaknade på morgonen med snor i näsa, kli i hals, klick i örat, stel rygg, stram skinka, skavsår i ljumsken och krampande lår. "Tror det är hjärnan som spelar mig spratt för att jag är rädd för att bli sjuk". Under dagen försvann (nästan) alla krämpor.

 

I morgon kommer en sista uppdatering inför Vasaloppet där deltagarna avlägger formrapport, funderar på taktik och siar om tävlingen.

 

Vi ses!

Visa hela inlägget »

Philip Lenekrantz kanske inte är favorit att bli Vasaloppssegrare i den interna tävlinen i TEAM D.E.HÄLSA. Han är dock storfavorit hos supportrarna! Vid publicering av deltagarpresentationen så hade hemsidan över hundra fler besökare än normalt när Philip Lenekrantz presenterades! Övriga Deltagare fick runt femtio fler besökare än normalt. Utklassning var ordet!

Visa hela inlägget »