Affärsidé
Genom våra tjänster och produkter hjälper vi människor till ett friskare och rikare liv med ökat välmående, mer livskvalitet och förbättrad prestationsförmåga.

Vi riktar oss mot privatpersoner, företag och organisationer i Katrineholms kommun med omnejd.

Vi erbjuder förebyggande friskvårdsaktiviteter såsom träning (gym, gruppträning & personlig träning), terapeutiska massagebehandlingar, hälsotester samt utbildning, kurser och rådgivning.


Företagspresentation
D.E.HÄLSA Gym & Friskvård erbjuder individanpassad friskvård som ger långvarigt resultat; genom kartläggning, handlingsplan och uppföljning. Från START till MÅL och VIDARE!

Fokus ligger på förebyggande friskvård inom träning, kost, stimulans och återhämtning.
Företaget erbjuder hälsofrämjande aktiviteter i form av TRÄNING, HÄLSOTESTER, MASSAGE samt UTBILDNING & RÅDGIVNING.

Företagets tjänster passar både otränade nybörjare som vill förbättra sin hälsa och till regelbundet tränande som vill förbättra sina resultat. Aktiviteterna anpassas efter klientens behov och önskemål. Företaget riktar sig mot individer, grupper och företag i Katrineholms kommun med omnejd.
Företagets verksamhet består av tre olika delar
1. Företagsfriskvård
2. Träning för privatpersoner
3. Friskvård för privatpersonerD.E.HÄLSA AB driver gym och friskvårdsmottagning i Julita. Företaget erbjuder individer och grupper i Katrineholms kommun med omnejd förebyggande friskvård och rehabilitering inom träning, kost och återhämtning.

Företaget erbjuder hälsofrämjande aktiviteter i form av TRÄNING, UTBILDNING & RÅDGIVNING, FYSTESTER och MASSAGE.


D.E.HÄLSA riktar sig till både otränade nybörjare som vill förbättra sin hälsa och till regelbundet tränande som vill förbättra sina resultat. Aktiviteterna anpassas efter klientens behov och önskemål

Syftet är att skapa LÅNGVARIGT RESULTAT:
1. Kartläggning av nuläge
2. Handlingsplan
3. Uppföljning, utvärdering och modifiering