Resultat från utvärdering av Funktionell träning i Julita VT2012

Det är nu dags att redovisa resultaten från den anonyma enkätundersökningen där jag efterfrågade träningsdeltagarnas åsikt om träningen jag bedrivit i Julita under våren 2012. Totalt har 17 personer besvarat enkäten. På frågor dä'r poäng anges som resultat (dvs ej procent) innebär 1=mycket dåligt, 2=dåligt, 3=medel, 4=Bra, 5=Mycket bra.

 

Vill du veta innan vilket fokus och upplägg träningspassen kommer att ha?
(endast möjligt att välja ett svarsalternativ)

 • Ja, jag uppskattar att måndagar har ett upplägg och torsdagar ett annat upplägg 17,6%
 • Ja, jag vill veta vad som väntar på passet men upplägget får gärna variera under terminens gång 64,7%
 • Nej, det är kul att bli överraskas 23,5%

Har du något specifikt mål med ditt deltagande i träningen?
(möjligt att välja flera svarsalternativ)

 • Bättre kondition 64,7%
 • Ökad styrka 94,1%
 • Viktkontroll 47,1%
 • Ökad rörlighet 58,8%
 • Slippa värk 35,3%
 • Må bra mentalt 88,2%

Vad tycker du om träningspassens upplägg gällande tydligt uppdelat och mixat?

 • Tydligt uppdelat: passet startar med bålstabiltet och avslutas med styrka/kondition 4,24
 • Mixat: bladning av bålstabilitet, styrka och kondition under hela passet 4,71

Vad är din åsikt om träningspassets upplägg gällande fokuserad eller blandad belastning?

 • Träning av en muskelgrupp i taget under passet 4,35
 • Blandad belastning av olika muskelgrupper under hela passet 4,59

 

Vad är din åsikt om de olika intensitetsnivåerna i träningen?

 • Uthållighetsträning (45sek arbete - 15sek vila) 4,41
 • Konditionsträning (20sek arbete - 10sek vila) 4,41
 • Kombination uthållighet/kondition (30sek arbete - 15sek vila) 4,76

 

Vad är din åsikt att träna utifrån tid eller repetitioner?

 • Träna en given tid innan vila 4,59
 • Utföra ett givet antal repetitioner innan vila 4,06

 

Vad är din åsikt om de olika träningspassens struktur?

 • Träning på sin plats 4,35
 • Stationsträning runt i lokalen 4,59
 • Teamträning (3 eller flera) 4,35
 • Parträning (2 och 2) 4,29

 

Vad är din åsikt om de olika träningsredskapen?

 • MAQ-pinne (som uppvärmning) 4,69
 • Kettlebell 4,82
 • Balansboll 4,41
 • Kroppen som belastning 4,82

 

Vad är din åsikt om instruktören (Daniel Eriksson)?

 • Kunskap (upplägg och syfte med träning) 4,88
 • Pedagogik (ge instruktioner) 4,88
 • Kommunikation (tydlighet) 4,71
 • Korrigera (rätta felaktigheter) 4,41
 • Inspirera (peppa) 4,88
 • Uppmärksamma (ge feedback) 4,71

 

 

 

Kommentera gärna inlägget:

Bloggarkiv