Hur kan en impedansvåg veta hur mycket muskler och fett jag har?

Den inledande prologen på utmaningen "Toppa formen mellan påsk och midsommar (med sunt förnuft)" är snart till ända, och på måndag vecka 16 startar tävlingen på riktigt. Närmare 40 stycken invägningar av tävlingsdeltagare har redan gjorts på en sk impedansvåg för att uppskatta fettprocent, muskelmassa, vätskebalans, fysisk gradering, basalmetabolism, metabol ålder m.m. Diverse funderingar och frågor har dyck upp gällande hur en "plastvåg" kan veta allt detta!? Jag kommer därför att i detta blogginlägg försöka ge en vetenskaplig bakgrund och förklaring till hur en impedansvåg fungerar. Den apparatur jag använt mig av heter "Tanita Body Composition Monitor BC-545"


Hur en impedansvåg fungerar:

Impedansvågen beräknar din kroppssammansättning genom att sända en svag elektrisk impuls genom din kropp. Eftersom muskler innehåller mer vatten än vad fett gör så möter signalen litet motstånd i muskler och andra organ medan motståndet blir större i kroppsfett.


Din kroppssammansättning beräknas genom att motståndet jämförs med matematiska formler skapade genom medicinsk forskning. Impedansmätning är en enkel metod för att uppskatta din kroppssammansättning och har en 97-procentig tillförlitlighet på gruppnivå. Dessutom utgör testledaren ingen felkälla i sig, eftersom apparaturen utför hela testet.


Felkällor som påverkar mätningen:

Apparaturen är känslig för kroppens vätskeinnehåll. Förändring i vätskenivån kan komma att påverka värdena för din kroppssammansättning. Vätskenivån i kroppen varierar naturligt under dagen, bl.a. så minskar vätskenivån i kroppen efter att du sovit på natten vilket innebär att din vikt kommer att vara lägre medan din fettprocent kommer att vara högre om du väger dig direkt på morgonen. Dessutom finns det ett flertal andra faktorer som påverkar vätskebalansen som anges nedan. Det är därför viktigt att sträva efter att ha så lika förutsättningar som möjligt när du gör ett nytt test för att se förändring.


Dessutom tar strömmen den närmaste vägen genom kroppen, vilket innebär att viss del av kroppen inte undersöks, vilket gör metoden mindre tillförlitlig. Därför ska de mätningar som utförs inte tolkas alltför strikt.


 

Undvik mätning vid dessa förhållanden, eftersom de påverkar vätskenivån i kroppen:

 

 • Efter kraftig ansträngning – undvik kraftig fysisk aktivitet dagen och timmarna före testet
 • Efter måltid och/eller stort vätskeintag – vänta 1 timme efter lättare måltid samt 2-3 timmar efter en större måltid
 • Under menstruationsperioden – vänta till menstruationen är över
 • Efter alkoholförtäring – undvik alkoholkonsumtion dagen och timmarna före testet
 • Vid förkylning, feber eller annan infektion – vänta tills infektionen gått över
 • Vid ödem (svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnaderna) – vänta till svullnaden gått ned
 • Direkt efter bastu eller varmt bad - vänta 2-3 timmar

 

Kontraindikationer på impedansmätning, dvs personer med följande tillstånd ska inte göra mätning:

 • Gravid
 • Har pacemaker eller annat elektroniskt implantat
 • Har onormalt högt blodtryck eller hjärtsjukdom
 • Har en smittsam sjukdom

 

 

Kommentera gärna inlägget:

Bloggarkiv