Hur jag får LUST till att TRÄNA

Nu är det till slut dags att publicera sista delen i artikelserien TID, ORK & LUST till TRÄNING. Artikeln har blivit en vecka försenad eftersom jag fick möjlighet att åka till Säfsen för skidträningsläger, som dock inte blev mycket till "träning", pga snöbrist och halson.

 

Jag tror att den viktigaste faktorn för att få till regelbunden träningsrutin är att hitta LUST till träning, dvs din MOTIVATION till varför det är viktigt för just dig att träna. Har du bara tillräckligt stark motivation, kommer du antagligen inte att ha några större problem att få till vare sig TID eller ORK till träning.

 

Förutsättningar för motivation

  1. Nackdelar med nuläget och/eller fördelar med önskat läge
  2. Upplevelse av meningsfullhet - att du vill
  3. Upplevelse av kompetens - att du kan
  4. Belöning eller undvikande av bestraffning i stunden

Hur jag hittar MOTIVATION & LUST till TRÄNING

Jag tror att det är en vanlig missuppfattning att jag "alltid" vill och känner för att träna. Sanningen är den, att jag ytterst sällan direkt innan ett träningspass (eller innan någon annan typ av utmaning heller för den del) längtar efter att utsätta min kropp för belastning.


Jag har en "egenskap" att ganska omedelbart kunna identifera potientiella "hot", vilket orsakar obehagskänslor i kroppen (detta var en mycket funktionell egenskap för våra förfäder när det gällde att undvika livsfara och öka chansen till överlevnad, medan det idag är mindre funktionellt eftersom de flesta hot består av "mentala upplevelser"). Alla typer av utmaningar innebär ett visst "hot" för oss människor, risken finns att vi "misslyckas".


För mig, och säkerligen för många andra, är det således viktig att inse att denna stressreaktion (kamp/flykt) är en arvedel från våra förfäder och inte nödvändigtvis behöver ha med verkligheten att göra. Du har följande två val att göra vid "upplevt hot":

  1. Följ känslan och undvik utmaningen, vilket leder till att stressreaktionen blir ännu större nästa gång du utsätts för situationen.
  2. Undvik att följa känslan och istället anta utmaningen, vilket leder till att stressreaktionen blir mindre nästa gång du utsätts för situationen.

Genom att alltsom oftast anta utmaningen trots emotionellt motstånd så har jag lärt min "reptilhjärna" (amygdala - som tar hand om hantering av emotioner, dvs känslor som ännu inte är medvetna) att reagera mindre kraftigt. Jag upplever således mindre motstånd inför utmaningar idag än jag gjorde förra veckan, förra månaden och förra året.


Kom ihåg att ett visst motstånd är naturligt när du står inför en väntande utmaning eller belastning, t.ex. träning. Det viktiga är att du inte okritiskt följer den omedelbara impulsen att undvika obehag, då kommer obehaget enbart att öka i framtiden.


Faktorer som bidrar till min träningsmotivation:

1. Nackdelar med nuläget och/eller fördelar med önskat läge

Jag mår bättre såväl fysiskt som mentalt av att vara fysiskt aktiv. Rätt typ av fysisk aktivitet i lagom dos gör att jag får mindre problem med min rygg (trasslig disk i ländryggen) samtidigt som jag trivs ännu bättre med livet och med mig själv.


2. Upplevelse av meningsfullhet - jag vill

Fysisk aktivitet är inte bara viktigt för att jag ska må bra, det är också en förutsättnig för att jag skall klara av mitt jobb och den arbetsbelastning som det innebär (som massör, träningsinstruktör och långa arbetsdagar). Dessutom behöver jag "leva som jag lär" för att jag skall vara trovärdig såväl i andras som i mina ögon.


3. Upplevelse av kompetens - jag kan

För att jag skall utvecklas fysiskt krävs det att jag successivt ökar belastningen och utsätter kroppen för allt större och större utmaningar. Ökar jag belastningen för snabbt ökar dock risken för skador, sjukdom och/eller motivationsbrist. Det är därför viktigt att lägga upp en väl genomtänkt och strukturerad plan.


4. Belöning och/eller undvikande av bestraffning i stunden:

Jag är av den uppfattningen att belöning fungerar bättre för att skapa varaktig motivation, än vad bestraffning gör. Den omedelbara belöningen jag får av träning är den "goa" känslan som endorfinutsöndringen medför under och framförallt efter passet.


Upplever du att du har svårt att få TID, ORK och/eller LUST till TRÄNING är du välkommen att kontakta D.E.HÄLSA för att få hjälp med att skapa en individuell plan för att ta dig till dina mål.

Kommentera gärna inlägget:

Bloggarkiv