Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Nu har jag fått kursintyg för att jag med godkänt resultat genomgått Sverigehälsans ettåriga utbildning i kognitiv beteendeterapi. Utbildningen har bedrivits under 10 utbildningsblock á två dagar. Följande områden har behandlats i utbildningen:

 • Kognitivt förhållningssätt och kognitiv analys
 • Beteendeanalys
 • Behandlingsstruktur (individ och grupp)
  - bedömning
  - behandling
  - återfallsprevention
 • Samtalsmetodik
 • Motiverande Samtal
 • Acceptans och Medveten närvaro

Personer med följande problematik kan med gott resultat behandlats med kognitiv beteendeterapi:

 • Specifik och social fobi
 • Panikångest/GAD
 • Tvång
 • Posttraumatiskt stress syndrom
 • Depression
 • Ätstörning och kroppsuppfattningsproblematik
 • Missbruk
 • Stress och utmattning
 • Smärta
 • Sömnproblematik
 • Sorg och kris
 • Asperger och AD/HD

 

Kommentera gärna inlägget:

Bloggarkiv