D.E.HÄLSA AB driver gym och friskvårdsmottagning i Julita. Företaget erbjuder individer och grupper i Katrineholms kommun med omnejd förebyggande friskvård och rehabilitering inom träning, kost och återhämtning.
 

Företaget erbjuder hälsofrämjande aktiviteter i form av TRÄNING, UTBILDNING & RÅDGIVNING, FYSTESTER och MASSAGE.


D.E.HÄLSA riktar sig till både otränade nybörjare som vill förbättra sin hälsa och till regelbundet tränande som vill förbättra sina resultat. Aktiviteterna anpassas efter klientens behov och önskemål

Syftet är att skapa LÅNGVARIGT RESULTAT:
1. Kartläggning av nuläge
2. Handlingsplan
3. Uppföljning, utvärdering och modifiering